Thiên Long Chí Tôn
Thiên Long Chí Tôn - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  CN
  214
  Thiên Long
  2
  NghiTm
  157
  Võ Đang
  3
  Toang
  141
  Thiên Long
  4
  ViTieuBao
  137
  Võ Đang
  5
  #eab0000#bHng Nga Tin T
  125
  Thiên Long
  6
  PChu
  121
  Thiên Long
  7
  KissYou
  96
  Thiên Long
  8
  MECHUA
  92
  Thiên Long
  9
  BEEP
  75
  Thiên Long
  10
  LTTT
  63
  Thiên Long
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private