Thiên Long Chí Tôn
Thiên Long Chí Tôn - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  L
  80
  Tinh Túc
  2
  D
  77
  Nga My
  3
  ChNhc
  34
  Nga My
  4
  LB
  23
  Tiêu Dao
  5
  ThN
  19
  Tiêu Dao
  6
  TiuViii
  19
  Tiêu Dao
  7
  BMon
  17
  Nga My
  8
  GENJI
  13
  Võ Đang
  9
  ChPho
  13
  Thiên Long
  10
  iAres
  12
  Võ Đang
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private