Thiên Long Chí Tôn
Thiên Long Chí Tôn - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  CN
  247
  Thiên Long
  2
  NghiTm
  194
  Võ Đang
  3
  ViTieuBao
  179
  Võ Đang
  4
  Toang
  171
  Thiên Long
  5
  #eab0000#bHng Nga Tin T
  156
  Thiên Long
  6
  PChu
  155
  Thiên Long
  7
  MECHUA
  128
  Thiên Long
  8
  KissYou
  96
  Thiên Long
  9
  BEEP
  75
  Thiên Long
  10
  LTTT
  63
  Thiên Long
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private